Vergoedingen, Praktijkreglement

U kunt rechtstreeks naar een logopedist gaan.  Er volgt dan een DTL. Dit is een screening voor Directe Toegankelijkheid Logopedie. In een vraaggesprek van tien minuten is duidelijk of uw problemen gebaat zijn bij logopedie en of een verwijzing alsnog nodig is. Door de verscheidenheid aan zorgverzekeraars is er geen éénduidig beleid en geeft de praktijk voorkeur aan een verwijzing. Zorgverzekeringen die onder zorgverzekeraar CZ vallen dienen altijd een verwijzing van een arts te hebben om logopedie vergoed te krijgen.

Neemt u ten alle tijde uw identiteitsbewijs mee.

Indien u besluit de logopedie zelf te betalen kunt u rechtstreeks contact opnemen zonder voorwaarden.

Meestal vindt de verwijzing wel plaats door de huisarts, maar ook de consultatiebureau-arts, tandarts, orthodontist, keel-neus-oor arts, neuroloog of audioloog kan verwijzen.

Aanmelden
Als u uw kind of uzelf aan wilt melden voor logopedie, dan kunt u ons bellen, mailen of even langskomen. Onze voorkeur gaat uit naar een mail met uw gegevens, probleemstelling en uw voorkeurstijden voor een afspraak.

Vergoedingen
De zorgverzekeraar vergoedt logopedische behandeling. Logopedie zit in het basispakket en zal door uw zorgverzekeraar vergoed worden indien er een medische indicatie is. Voor volwassenen geldt een eigen risico. De logopedist declareert de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
Een logopedische behandeling duurt 25 minuten. Behandelingen aan huis geschieden uitsluitend op medische indicatie en op verwijzing van uw arts.

Afzeggen van een afspraak
Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. Wanneer u niet tijdig afbelt kunnen wij de kosten niet declareren bij uw verzekering. Deze kosten zijn dan voor uw eigen rekening. U ontvangt in dat geval rechtstreeks een nota van de logopedist, die u ook zelf niet bij uw zorgverzekeraar kunt declareren

Betalingsvoorwaarden
U dient in het bezit te zijn van een geldig verzekeringsbewijs. Eventuele facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Vraag naar de uitgebreide betalingsvoorwaarden bij uw logopedist.

Pedagogiek

Pedagogische hulp wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Er wordt gewerkt met een “pay what you like-concept”. Na afloop betaalt u naast een minimale bijdrage van 20 euro het bedrag dat u het consult waard vond. De ervaring leert dat u als persoon een marktconforme prijs betaalt en professionaliteit weet te waarderen. Ik vind het daarentegen belangrijk om laagdrempelige zorg te kunnen bieden voor een ieder die dat nodig heeft.