COVID-19

ADEMEN, SLIKKEN EN PRATEN

Covid-19 is een longziekte die varieert van milde luchtwegklachten tot ziekenhuisopname met langdurige beademing op intensive care met hoge beademingsdrukken. Logopedische problemen zouden kunnen bestaan uit slikstoornissen na langdurige endotracheale beademing, maar ook uit benauwdheid, waardoor er moeite kan zijn met het coördineren van ademen en slikken, zoals ook gezien wordt bij ernstig COPD. Daarnaast zou stemzwakte kunnen optreden door langdurige beademing, verminderde ademcapaciteit en deconditionering (Frajkova et al., 2020; Mohan & Mohapatra, 2020)

De top 3 van vermoedelijke verklaringen van stemstoornissen waren vermoeidheid, intubatie en benauwdheid.

Stem trainen

Er kan namelijk zeker iets aan gedaan worden. “In het begin zal de nadruk op herstellen liggen. Patiënten moeten stemtechnieken aanleren. De stem is eigenlijk net een normale spier die je ook weer moet gaan trainen”, zegt de logopedist.

“Ook kunnen we leren hoe je de stem op een gezonde manier kan gebruiken. Niet persen, wat mensen die zich zwak voelen vaak doen, en goed articuleren.” “Veel mensen denken dat de stemproblemen komen doordat de conditie een klap heeft gehad, maar de stembanden kunnen behoorlijk verslechterd zijn door het weinige praten en vele hoesten”, legt Maes uit. “Dat kan verbeteren, maar na zes weken moet dat wel echt weg zijn. Stemhygiëne regels, ademtechnieken en stemtechnieken naast ontspanningsoefeningen zullen aangereikt worden.