Logopedie TOOM

In Logopedie TOOM werken meerdere logopedisten.
Allen zijn allround logopedisten met voorkeursgebieden en/of specialisaties. Uw vraag zal bepalend zijn bij welke logopedist u de beste zorg zult krijgen.
De praktijk is natuurlijk lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de logopedisten staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij houden hun kennis op peil door het volgen van na- en bijscholingen.

Onderling is er veel overleg, afstemming en kwaliteitsbewaking.
De NVLF geeft grote prioriteit aan de kwaliteit van de logopedisten in Nederland.
Om dit zo goed mogelijk te waarborgen is er een accreditatiesysteem en een Kwaliteitsregister.

Logopedisten die zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici voldoen aan de door de vereniging gestelde eisen voor nascholing en bijscholing.

Wij heten u graag van harte welkom in de praktijk. Wegens drukte is er momenteel een wachtlijst en is er geen plaats meer voor kinderen >4 jaar met taalproblemen.