Patientinformatie

Een logopedische behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar maar moet daarom ook voldoen aan eisen van de zorgverzekeraar. Transparantie in de zorg is belangrijk om de zorg betaalbaar te houden.

Om effectief en zorgzaam te kunnen werken vraag ik u onderstaande documentatie te lezen en ondertekend mee te nemen naar de praktijk bij het starten van de behandeling.

Behandelovereenkomst Logopedie TOOM 

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele patiënt en de zorgverlener vastgesteld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopediste op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen.

Hierin staan afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en wijze van vergoeding.

Uw zorgverzekeraar waar de praktijk een contract mee heeft afgesloten, vergoedt de logopedische behandelingen. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Daarnaast wordt uw eigen risico wel in rekening gebracht bij logopedische vergoedingen door uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt in veel gevallen ook een telefonische zitting. Een logopedische behandeling en/of internetzitting kost 44,95 euro. Een telefonische zitting 16,20 euro.

Indien u niet voor 24 uur heeft afgezegd wordt 40 euro bij u in rekening gebracht.U kunt te allen tijde de praktijk bereiken. Mocht er niemand aanwezig zijn dan is de telefoon doorgeschakeld en kan u uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat.

Een logopedische behandeling duurt totaal 25 minuten. Er is 20 minuten directe behandeling en er is 5 minuten voor overdracht van oefeningen naar een huiswerkopdracht.

In principe zal de logopedie wekelijks plaatsvinden op de praktijk.Dit is van belang voor de voortgang van de behandeling en om te komen tot een tevreden resultaat.

Wegens onze overvolle agenda’s is er geen mogelijkheid meer om thuisbehandelingen te geven.

Op de deur van de praktijk vindt u de uitgebreide betalingsvoorwaarden.

Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder.

Wij zijn AVG-proof dus in onze praktijk wordt zorgvuldig met uw medische persoonsgegevens omgegaan”

Hierbij teken ik, verklaar ik op de hoogte te zijn van de verkorte betalingsvoorwaarden en het behandelplan en zal me houden aan de gemaakte afspraken t.a.v. oefeningen en logopedische frequentie ten einde de behandeling zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Ik geef hierbij ook toestemming om contact op te nemen met derden. Indien ik dit overleg zelf initieer zal ik zorg dragen voor de rekening à 44,95 euro. Ook verslaglegging die op mijn aanvraag gemaakt moet worden zal ik persoonlijk betalen. Een eindverslag aan uw verwijzer behoort tot de standaard kwaliteitsvoering van de praktijk. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening: