Stem

Heesheid of stemverlies kunnen zowel een organische als een functionele oorzaak hebben.
Tot de organische oorzaken rekenen we bijvoorbeeld stembandverlamming en keelkanker.
De functionele oorzaken zijn verkeerd stemgebruik (foutieve stemtechniek) of stemmisbruik (veelvuldig roepen, kuchen, schrapen). Deze functionele stemstoornissen kunnen ook aanleiding geven tot een organische afwijking, zoals bijvoorbeeld stembandknobbels. Nogal wat beroepssprekers (leerkrachten, zangers, leidinggevenden etc.) krijgen in hun loopbaan te maken met stemstoornissen. De logopedist bouwt het foutief stemgedrag af en leert het juiste stemgedrag weer aan. Na operatief verwijderen van de stembanden bij strottenhoofdkanker leert de logopedist de patiënt weer spreken met een stemprothese. Ook bij een stembandverlamming kan logopedie het herstel gunstig beïnvloeden.

Logopedische therapie zal afgestemd worden op uw hulpvraag en samen stellen we een behandelplan op. Logopedische zittingen duren 25 minuten en na zes zittingen zal altijd een evaluatie plaatsvinden om te kijken of uw klachten verminderen en de therapie toereikend is. Met oefeningen krijgt u meer grip op uw gewoonten en zal nieuw stemgedrag  aangeleerd worden.

Voorbeelden van stembanden:

Stembanden