Werkgebieden

Hieronder volgen de meest voorkomende stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden.
Deze staan ingedeeld in de deelgebieden stem/adem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Stem/adem

 • Astma, COPD
 • Hyperventilatie
 • Stemklachten: heesheid, problemen met luidheid of zingen

Spraak

 • Aangezichtsverlamming
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Articulatieproblemen
 • Broddelen
 • Nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet (schisis)
 • Neurologische spraakstoornis
 • Stotteren
 • Vertraagde spraakontwikkeling

Taal

 • Afasie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
 • Communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking of dementie
 • Dyslexie
 • Taalontwikkelingsprobleem

Gehoor

 • Aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • Spraakafzien
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Revalidatie na plaatsing Cochleair Implantaat (CI)
 • Verworden slechthorendheid of plotsdoofheid

Slikken

 • Eet- en drinkstoornissen bij jongen kinderen (preverbale logopedie)

Slikstoornissen bij volwassenen